#کارآفرین_سایبر

مهارت‌های سده جدید در کارآفرینی اینترنتی

نفر دانشجو
۰ +
نفر دانشجو
دقیقه آموزش
۰ +
دقیقه أموزش
تعداد آموزش
۰ +
دوره آموزش

جدیدترین دوره های آموزشی

اینجا نقطه شروع کارآفرینی شماست

کتـاب صوتـی

کتاب صوتی فروش به روش خرید
۱۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش به روش خرید عنوان می‌کند که فروش موفق، تنها با سخنان قانع کننده برای مشتری انجام نمی‌شود، بلکه باید تجربه مثبت ایجاد نمود.

کتاب صوتی فروش عصبی
۱۱ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش عصبی بر اساس اصول روانشناسی و مباحث ثابت شده شیمی مغز به بیان راهبردها و روش‌های تاثیرگذار بر خریداران می‌پردازد.

کتاب صوتی فروش شفاف
۱۰ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش شفاف از جمله آثار کاربردی در زمینه فروش است که به صورت متمرکز به بررسی راهکارهای برای افزایش میزان فروش می‌پردازد.

نظرات برخی از دانشجویان

اراده‌های آهنین‌ برای شروع کارآفرینی سایبری