#کارآفرین_سایبر

مهارت‌های سده جدید در کارآفرینی اینترنتی

نفر دانشجو
۰ +
نفر دانشجو
دقیقه آموزش
۰ +
دقیقه أموزش
تعداد آموزش
۰ +
دوره آموزش

جدیدترین دوره های آموزشی

اینجا نقطه شروع کارآفرینی شماست

کتـاب صوتـی

خلاصه کتاب بازاریابی محتوایی
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

کتاب بازاریابی محتوایی از آثار شناخته شده بازاریابی دیجیتال است، و به این موضوع می‌پردازد که با تولید محتوا مشتریان وفادار ایجاد نمود.

خلاصه کتاب فروش مجازی
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

کتاب فروش مجازی اثری است که پس از دنیاگیری ویروس کرونا و محدود شدن تعاملات حضوری میان فروشندگان، و خریداران ارائه گردید.

کتاب بازاریابی یعنی این
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

کتاب بازاریابی یعنی این اثری جامع در زمینه بازاریابی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان در عصر اینترنت، اقدام به بازاریابی نمود.

نظرات برخی از دانشجویان

اراده‌های آهنین‌ برای شروع کارآفرینی سایبری