#کارآفرین_سایبر

مهارت‌های سده جدید در کارآفرینی اینترنتی

نفر دانشجو
۰ +
نفر دانشجو
دقیقه آموزش
۰ +
دقیقه أموزش
تعداد آموزش
۰ +
دوره آموزش

جدیدترین دوره های آموزشی

اینجا نقطه شروع کارآفرینی شماست

کتـاب صوتـی

کتاب پرسش
۲۰ مهر ۱۴۰۰

کتاب پرسش بر اساس یک فرضیه ساده نوشته شده‌است: هرگز مجبور نیستید حدس بزنید مشتری چه می‌خواهد، بلکه فقط کافی است، بپرسید.

کتاب هفت راز فروش
۱۹ مهر ۱۴۰۰

کتاب هفت راز فروش پرده از اصراری برمی‌دارد که به کمک آنها می‌توان اعتماد مشتریان را جلب نمود، و میزان فروش را افزایش داد.

کتاب بازاریابی برجسته
۱۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب بازاریابی برجسته نشان می‌دهد که کدام رویکرد‌ها موثر است، و بهترین راه غلبه بر رقبا ارائه محصولاتی است که قابلیت بازاریابی بیشتری دارند.

نظرات برخی از دانشجویان

اراده‌های آهنین‌ برای شروع کارآفرینی سایبری