#کارآفرین_سایبر

مهارت‌های سده جدید برای کسب‌وکار

نفر دانشجو
۵۰۰ +
نفر دانشجو
دقیقه آموزش
۵۰۰۰ +
دقیقه أموزش
تعداد آموزش
۰ +
موضوع آموزشی

مسیر و نقشه یادگیری

کارآفرینی اینترنتی

اگر به دنبال یادگیری از زمینه راه اندازی کسب و کار آنلاین هستید، مسیر و نقشه راه آن در اینجاست.
اگر تصمیم به کارآفرینی آنلاین دارید، تمام مهارت‌های لازم برای شروع کسب و کار را به شما آموزش می‌دهیم.
ورود به مسیر

بازاریابی اینترنتی

اگر تصمیم دارید تا مهارت‌های لازم برای بازاریابی آنلاین را یادبگیرید، مسیر و نقشه راه آن در اینجاست.
اگر به دنبال یادگیری در زمینه بازاریابی آنلاین هستید، مهارت های ضروری را به شما آموزش می‌دهیم.
ورود به مسیر

جدیدترین دوره ها

کتـاب صوتـی

کتاب صوتی فروش به روش خرید
۱۲ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش به روش خرید عنوان می‌کند که فروش موفق، تنها با سخنان قانع کننده برای مشتری انجام نمی‌شود، بلکه باید تجربه مثبت ایجاد نمود.

کتاب صوتی فروش عصبی
۱۱ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش عصبی بر اساس اصول روانشناسی و مباحث ثابت شده شیمی مغز به بیان راهبردها و روش‌های تاثیرگذار بر خریداران می‌پردازد.

کتاب صوتی فروش شفاف
۱۰ آبان ۱۴۰۰

کتاب فروش شفاف از جمله آثار کاربردی در زمینه فروش است که به صورت متمرکز به بررسی راهکارهای برای افزایش میزان فروش می‌پردازد.

نظرات برخی از دانشجویان