کتاب صوتی حقیقت فروش

کتاب صوتی حقیقت فروش

کتاب حقیقت فروش به این موضوع می‌پردازد که برای فروش بیشتر باید به اصول فروش توجه داشت و با برنامه‌ریزی گام‌به‌گام اقدام نمود.

۲۰٪ تخفیف اولین خرید با کـد: welcome20