خلاصه کتاب صوتی

خلاصه کتاب صوتی به معنای خلاصه‌ای است که از یک کتاب صوتی تهیه شده و مختصراً مفاهیم و مطالب آن کتاب را بیان می‌کند. این کتاب‌ها معمولاً توسط شرکت‌های ناشر کتاب صوتی یا سایر فراهم کنندگان خدمات صوتی ایجاد می‌شود.

۲۰٪ تخفیف اولین خرید با کـد: welcome20