کتاب های حوزه فروش

کتاب صوتی فروش عصبی

کتاب صوتی فروش عصبی

کتاب فروش عصبی بر اساس اصول روانشناسی و مباحث ثابت شده شیمی مغز به بیان راهبردها و روش‌های تاثیرگذار بر خریداران می‌پردازد.

کتاب صوتی فروش شفاف

کتاب صوتی فروش شفاف

کتاب فروش شفاف از جمله آثار کاربردی در زمینه فروش است که به صورت متمرکز به بررسی راهکارهای برای افزایش میزان فروش می‌پردازد.

کتاب صوتی حقیقت فروش

کتاب صوتی حقیقت فروش

کتاب حقیقت فروش به این موضوع می‌پردازد که برای فروش بیشتر باید به اصول فروش توجه داشت و با برنامه‌ریزی گام‌به‌گام اقدام نمود.

۲۰٪ تخفیف اولین خرید با کـد: welcome20